Logo Good Glutenfree
Het is glutenvrij, maar is het ook gezond?

Het is glutenvrij, maar is het ook gezond?

Voor mensen die om medische redenen glutenvrij moeten eten staat veiligheid op nummer 1. Het product moet vrij van gluten zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat het product ook gezond is. Veel glutenvrije producten bevatten veel suiker, vet en zout en weinig vezels. Omdat ze voor iemand met een glutenvrij dieet tot het dagelijks dieet behoren loop je de kans om teveel ongezonde voedingstoffen binnen te krijgen en te weinig vezels. Daarom is er het keurmerk Good Gluten Free, voor producten die gegarandeerd glutenvrij én een gezonde keuze zijn.

Het logo is een beschermd en gedeponeerd keurmerk.


It’s gluten-free! But is it healthy?

For people who have to follow a gluten-free diet for medical reasons, safety is paramount. The product has to be gluten free. But that doesn’t mean it’s healthy. Many gluten-free products contain a lot of sugar, fat and salt and little fibre. As these form part of the daily diet of people on a gluten-free diet, coeliacs run the risk of consuming too many unhealthy nutrients and too little fibre. Hence the Good Gluten Free quality mark, for products that are guaranteed gluten-free as well as a healthier option.

The good gluten-free logo is a registered quality mark. 

Het logo

Het logo

Het Good Gluten Free logo maakt in één oogopslag duidelijk welke glutenvrije producten aan de ene kant minder suiker, zout of verzadigd vet bevatten en aan de andere kant voldoende vezels. Simpel en wel zo gemakkelijk als je gezond glutenvrij wilt eten.

Lees meer >>

The logo

The Good Gluten Free logo shows at a glance which gluten-free products contain less sugar, salt or saturated fat on the one hand, and sufficient fibre on the other. Easy and very convenient if you want to eat healthy gluten-free food. 

Read more >>
Waaraan moet een product voldoen?

Waaraan moet een product voldoen?

Een product met het Good Gluten Free logo voldoet aan de normen die door de Wageningen Universiteit zijn vastgelegd in opdracht van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Lees meer >>

Product requirements

A product with the Good Gluten Free logo meets the Wageningen University set of standards commissioned by the Dutch Coeliac Society, NCV. 

Read more >>

Good Gluten Free

© 2016 Good Gluten Free